Huyền Chi Ngọc > Tin tức – Sự kiện > Công bố sản phẩm và sửa đổi bổ sung
22 Th9 2023
Thông báo về việc thay đổi nhãn mác sản phẩm “Yarmy Milk Weight gain” (Lần thứ 3)

Thông báo về việc thay đổi nhãn mác sản phẩm “Yarmy Milk Weight gain” (Lần thứ 3) Chúng tôi là CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN CHI NGỌC có địa chỉ tại: Số 5, ngách 35 ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; Vì nhu cầu...

 • Comments: 0
 • Posted by: Administration
Read more
21 Th9 2023
Thông báo về việc thay đổi nhãn mác sản phẩm “Yarmy Milk Weight gain” (Lần thứ 2)

Thông báo về việc thay đổi nhãn mác sản phẩm “Yarmy Milk Weight gain” (Lần thứ 2) Chúng tôi là CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN CHI NGỌC có địa chỉ tại: Số 5, ngách 35 ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; Vì nhu cầu...

 • Comments: 0
 • Posted by: Administration
Read more
19 Th9 2023
Thông báo về việc thay đổi nhãn mác sản phẩm “Yarmy Milk Weight gain”

Thông báo về việc thay đổi nhãn mác sản phẩm “Yarmy Milk Weight gain” Chúng tôi là CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN CHI NGỌC có địa chỉ tại: Số 5, ngách 35 ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; Vì nhu cầu và đề xuất...

 • Comments: 0
 • Posted by: Administration
Read more
09 Th9 2023
Thông báo thay đổi nội dung nhãn mác sản phẩm “Sữa Nguyên Kem Hogi” (Lần 3)

Thông báo thay đổi nội dung nhãn mác sản phẩm “Sữa Nguyên Kem Hogi” (Lần 3) Chúng tôi là CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN CHI NGỌC có địa chỉ tại: Số 5, ngách 35 ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; Vì nhu cầu và...

 • Comments: 0
 • Posted by: Administration
Read more
06 Th9 2023
Thông báo thay đổi nội dung nhãn mác sản phẩm “Sữa Nguyên Kem Hogi” (Lần 2)

Thông báo thay đổi nội dung nhãn mác sản phẩm “Sữa Nguyên Kem Hogi” (Lần 2) Chúng tôi là CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN CHI NGỌC có địa chỉ tại: Số 5, ngách 35 ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; Vì nhu cầu và...

 • Comments: 0
 • Posted by: Administration
Read more
01 Th9 2023
Thông báo thay đổi nội dung nhãn mác sản phẩm “Sữa Nguyên Kem Hogi”

Thông báo thay đổi nội dung nhãn mác sản phẩm “Sữa Nguyên Kem Hogi” Chúng tôi là CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN CHI NGỌC có địa chỉ tại: Số 5, ngách 35 ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; Vì nhu cầu và đề xuất...

 • Comments: 0
 • Posted by: Administration
Read more